Uchwała nr XIX/87/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 grudnia 2019

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia i dodatkowe wyposażenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mrągowie.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.511 ze zm.) w związku z art. 35a ust. 1 pkt 8 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1172 z późn. zm.) i § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej (Dz.U. Nr 63, poz.587) – Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wykorzystanie w 2019r. kwoty nie przekraczającej 3% środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mrągowie na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia Warsztatu i jego dodatkowe wyposażenie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr XIX/87/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r. (43,8 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2019-12-09
Data publikacji:2019-12-09
Wytwarzający/Odpowiadający:Rada Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:74

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-12-09 15:40:16Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr XIX/87/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r.