Program współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 grudnia 2019

SPIS TREŚCI

Wstęp ..................................................................................................................................strona 3
1. Postanowienia ogólne ............................................................................................... strona 3
2. Cel główny i cele szczegółowe Programu................................................................strona 5
3. Zasady Współpracy........................................................................................................strona 5
4. Formy Współpracy........................................................................................................ strona 6
5. Zakres przedmiotowy ..................................................................................................strona 7
6. Priorytetowe zadania publiczne ............................................................................. strona 8
7. Realizacja Programu......................................................................................................strona 9
7.1. Sposób realizacji Programu.......................................................................................strona 9
7.2. Okres realizacji Programu......................................................................................... strona 10
7.3. Wysokość środków planowanych na realizację Programu................................ strona 10
7.3. Procedura ubiegania się o środki finansowe........................................................strona 10
7.4 Zasady i warunki przyznania o dotacji.....................................................................strona 11
7.6. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych ...........................strona 11
7.7. Kryteria oceny projektów ............................................................................................strona 13
7.8. Przyznawanie dotacji ...................................................................................................strona 15
7.9. Rozliczenie dotacji ........................................................................................................strona 16
7.10.Sposób oceny realizacji Programu .......................................................................... strona 16
8. Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu Konsultacji...........strona 16
9. Postanowienia końcowe ..................................................................................................strona 17

 

Wersja elektroniczna

pdfProgram współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok (464,6 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2019-12-09
Data publikacji:2019-12-09
Wytwarzający/Odpowiadający:Rada Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:64