Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2023-06-03 ( Imieniny: Anatola, Leszka)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XXIV/107/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 2 marca 2020 r.

Uchwała nr XXIV/107/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 2 marca 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2020 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z2019r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 511 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mrągowskiego na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

  1. Upoważnia Zarząd Powiatu w Mrągowie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  2. Upoważnia Zarząd Powiatu w Mrągowie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4.

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Mrągowie Nr IV/19/2019 z dnia 24.01.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2019-2030.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zmieniona przez:

Uchwałę nr XXX/137/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 lipca 2020r.

Utraciła moc przez:

Uchwałę nr XXXVI/156/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr XXIV/107/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 2 marca 2020 r. (PDF, 60.9 KB)

pdfZałącznik nr 1 (PDF, 246 KB)

pdfZałącznik nr 2 (PDF, 38.9 KB)

Traci moc

Uchwała nr IV/19/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 24.01.2019r.

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-03-12 12:38przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2020-03-12 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2021-04-08 15:10przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1940

Rejestr zmian

  • [2021-04-08 15:10:04]Izabela SadłowskaEdycja elementu
  • [2020-07-22 13:59:57]Izabela SadłowskaEdycja elementu
  • [2020-03-12 12:38:22]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo