Uchwała nr LII/321/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 31 października 2014r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 listopada 2014

w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2014r.

Na podstawie art.12 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2013r. Dz.U. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r., Dz. U. poz.885 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje.

§ 1.

  1. Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3a, 4, 5, 6 , 7 i 8.

§ 2. Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

  • dochody – 55 275 739 zł
  • wydatki – 57 714 763 zł.


Deficyt budżetu wynosi 2.439.024 zł.

Przychody:

  • spłaty udzielonych pożyczek - 1.300.000zł
  • wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów - 1.139.024zł

                                                          -----------------------------------
                                                                        2.439.024zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

  

Wersja elektroniczna uchwały

Uchwała nr LII/321/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 31 października 2014r. (57,4 KB)
Załącznik nr 1  (197 KB)
Załącznik nr 2  (309,8 KB)
Załącznik nr 3a (27,9 KB)
Załącznik nr 4  (105,8 KB)
Załącznik nr 5  (30,5 KB)
Załącznik nr 6  (34,4 KB)
Załącznik nr 7  (28,7 KB)
Załącznik nr 8  (35,6 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2014-11-17
Data publikacji:2014-11-17
Wytwarzający/Odpowiadający:Rada Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:678

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-09-05 22:33:43Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuUchwała nr LII/321/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 31 października 2014r.
2014-11-17 15:46:14Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr LII/321/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 31 października 2014r.