Uchwała nr LII/323/2014 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 31 października 2014r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 listopada 2014

w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu w Mrągowie uchwala co następuje:

§1. Przyjmuje się „Program współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wersja elektroniczna uchwały

Uchwała nr LII/323/2014 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 31 października 2014r. (57,5 KB)

Załącznik - „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok” (335,7 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2014-11-17
Data publikacji:2014-11-17
Wytwarzający/Odpowiadający:Rada Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:1836

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-09-05 22:34:23Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuUchwała nr LII/323/2014 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 31 października 2014r.
2014-11-17 15:52:50Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr LII/323/2014 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 31 października 2014r.