Uchwała nr LII/324/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 31 października 2014r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 listopada 2014

w sprawie Strategii Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich na lata 2014 – 2022

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 ust. 9ca ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2013, poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Mrągowskiego uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się do realizacji Strategię Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich na lata 2014 – 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mrągowskiego.

§3. Traci moc uchwała Nr XXI/149/2008 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Mrągowskiego na lata 2007 – 2020.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wersja elektroniczna uchwały

Uchwała nr LII/324/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 31 października 2014r. (41,6 KB)

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich (639 KB)

Załącznik nr 1 (149,3 KB)

Załącznik nr 2 (1,1 MB)

            Załącznik nr 3.xlsx (195,9 KB) 

Traci moc

Uchwała nr XXI/149/2008 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 23 kwietnia 2008r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2014-11-17
Data publikacji:2014-11-17
Wytwarzający/Odpowiadający:Rada Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:2532

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-09-05 22:31:51Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuUchwała nr LII/324/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 31 października 2014r.
2016-02-16 13:50:52Magdalena ŻebrowskaAktualizacja załacznika - Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior MazurskichUchwała nr LII/324/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 31 października 2014r.
2014-11-18 08:52:04Magdalena ŻebrowskaDodanie uchwały wraz z załącznikami w formacie pdf i xlsxUchwała nr LII/324/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 31 października 2014r.
2014-11-17 15:55:30Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr LII/324/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 31 października 2014r.