Uchwała nr LII/326/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 31 października 2014r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 listopada 2014

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Sorkwity

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Udziela się Gminie Sorkwity pomocy rzeczowej w postaci pędów wierzby energetycznej, pozyskanej i zagospodarowanej we własnym zakresie przez Gminę ,z powierzchni 2,22 ha, położonych we wsi Rybno, działka nr 276/2.
  2. Wartość udzielonej pomocy określa się na kwotę do 716 zł

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy zostaną określone w umowie pomiędzy Powiatem Mrągowskim a Gminą Sorkwity.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wersja elektroniczna uchwały

Uchwała nr LII/326/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 31 października 2014r. (41,7 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2014-11-18
Data publikacji:2014-11-18
Wytwarzający/Odpowiadający:Rada Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:1615

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-09-05 22:35:56Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuUchwała nr LII/326/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 31 października 2014r.
2014-11-18 08:28:45Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr LII/326/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 31 października 2014r.