Uchwała nr LIII/327/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 13 listopada 2014r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 listopada 2014

w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2014r.

Na podstawie art.12 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2013r. Dz.U. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r., Dz. U. poz.885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje.

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3 i 7.

§ 2. Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:
- dochody – 55 387 181 zł
- wydatki – 57 826 205 zł.

Deficyt budżetu wynosi 2.439.024 zł.

Przychody:
- spłaty udzielonych pożyczek - 1.300.000zł
- wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów - 1.139.024zł
                                               ----------------------------------------
                                                                 2.439.024zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Wersja elektroniczna uchwały

Uchwała nr LII/327/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 31 października 2014r. (46,5 KB)
Załącznik nr 1  (204,9 KB)
Załącznik nr 2  (111,8 KB)
Załącznik nr 3  (39,2 KB)
Załącznik nr 7 (29,8 KB)

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2014-11-21
Data publikacji:2014-11-21
Wytwarzający/Odpowiadający:Rada Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:1610

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-09-05 22:37:46Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuUchwała nr LIII/327/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 13 listopada 2014r.
2014-11-21 08:57:48Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr LIII/327/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 13 listopada 2014r.