Skierowania dzieci i młodzieży do: szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków socjoterapii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 września 2015

Termin załatwienia

do 30 dni

 

Miejsce załatwienia

Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
tel.7410195, lub 7410197

 

Adres e-mail

oswiata@powiat.mragowo.pl

 

Wymagane Dokumenty

  • wniosek rodzica lub opiekuna prawnego
  • orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

 

Podstawa prawna

Art.71b ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm. ) oraz  § 18 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2015-09-21
Data publikacji:2015-09-21
Wytwarzający/Odpowiadający:Paweł Romaniuk
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:1752

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2015-09-21 08:53:44Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiSkierowania dzieci i młodzieży do: szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków socjoterapii