Uchwała nr 67/414/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 17.12.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 stycznia 2020

w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu Nr 5/2019 do umowy Nr 1 z dnia 28 maja 2007r. o współfinansowaniu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach ze środków samorządu powiatowego w roku 2019 – po zmianach. Upoważnienie Starosty Mrągowskiego i Wicestarosty do jego podpisania.

Na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.1172 z późn.zm. ), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym ( Dz.U. 2019, poz.1898 ) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej ( Dz.U. Nr 63, poz.587 )

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Wyraża się zgodę na podpisanie Aneksu Nr 5/2019 do umowy Nr 1 z dnia 28 maja 2007r. o współfinansowaniu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach ze środków samorządu powiatowego w roku 2019 – po zmianach.
  2. Upoważnia się Panią Barbarę Kuźmicką – Rogala - Starostę Mrągowskiego i Pana Pawła Długoborskiego – Wicestarostę do podpisania niniejszego aneksu.
  3. Zgodnie z rozporządzeniem nastąpiło zwiększenie dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ w Mikołajkach w roku 2019 ze środków samorządu powiatowego zgodnie z załącznikiem do niniejszego Aneksu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr 67/414/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 17.12.2019 r.  (314 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2020-01-14
Data publikacji:2020-01-14
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:3

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-01-14 14:33:45Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr 67/414/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 17.12.2019 r.