Uchwała nr 86/589/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 05.05.2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 maja 2020

w sprawie: akceptacji treści umowy na wykonanie przez firmę Gobio – Usługi Przyrodnicze Michał Mięsikowski, ul. Bażyńskiego 38/50, 87-100 Toruń; usługi pod nazwą: „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mrągowskiego na lata 2020 - 2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na lata 2020 - 2023 z perspektywą do roku 2027 oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko" oraz upoważnienie Starosty Mrągowskiego i Wicestarosty do jej podpisania.

Na podstawie art.48 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r. pozycja 511 z późn. zm.), art.17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.)

Zarząd Powiatu w Mragowie uchwala co następuje:

§ 1.

  1. Akceptuje się treść umowy na wykonanie przez firmę Gobio - Usługi Przyrodnicze Michał Mięsikowski, ul. Bażyńskiego 38/50, 87-100 Toruń; usługi pod nazwą: „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mrągowskiego na lata 2020 - 2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na lata 2020 - 2023 z perspektywą do roku 2027 oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko".
  2. Upoważnia się Sławomira Prusaczyka - Wicestarostę i Pana Andrzeja Martyniuka - Członka Zarządu do podpisania niniejszej umowy.

§ 2.

Wykonanie powierza się Naczelnikowi Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 3.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr 86/589/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 05.05.2020 r. (PDF, 29.7 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2020-05-19
Data publikacji:2020-05-19
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:22

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-05-19 12:15:25Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr 86/589/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 05.05.2020 r.