VI kadencja (2018-2023)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XVIII/75/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 10 października 2019 r.

2019-10-25

zmieniająca uchwałę Nr XXII/151/2012 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 13.07.2012r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski (Dz.U. Woj. Warm.-Maz. poz. 2371).

Czytaj więcej o: Uchwała nr XVIII/75/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 10 października 2019 r.

Uchwała nr XVIII/74/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 10 października 2019 r.

2019-10-25

zmieniająca uchwałę Nr XLV/279/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mrągowski (Dz.U. Woj. Warm.-Maz. poz. 3499).

Czytaj więcej o: Uchwała nr XVIII/74/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 10 października 2019 r.

Uchwała nr XVIII/73/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 10 października 2019 r.

2019-10-25

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/258/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 marca 2018r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 65.

Czytaj więcej o: Uchwała nr XVIII/73/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 10 października 2019 r.

Uchwała nr XVIII/72/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 10 października 2019 r.

2019-10-25

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mrągowski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu mrągowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, od dnia 1 września 2019 roku.

Czytaj więcej o: Uchwała nr XVIII/72/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 10 października 2019 r.

Uchwała nr XVIII/71/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 10 października 2019 r.

2019-10-25

w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Mrągowie wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie.

Czytaj więcej o: Uchwała nr XVIII/71/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 10 października 2019 r.

Uchwała nr XVIII/70/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 10 października 2019 r.

2019-10-25

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Sorkwity na zadanie z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z Gminy Sorkwity.

Czytaj więcej o: Uchwała nr XVIII/70/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 10 października 2019 r.

Uchwała nr XVIII/69/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 10 października 2019 r.

2019-10-25

Uchwała nr XVIII/68/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 10 października 2019 r.

2019-10-25

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2019-2030

Czytaj więcej o: Uchwała nr XVIII/68/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 10 października 2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2018-11-28
Data publikacji:2018-11-28
Wytwarzający/Odpowiadający:Rada Powiatu
Publikujący:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:3776

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-11-28 13:37:09Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiVI kadencja (2018-2023)