Uchwała nr 63/388/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 28.11.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 grudnia 2019

w sprawie: wyłonienia organizacji pozarządowej na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej tj. zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mrągowskiego w 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust.1 i 1 a oraz art. 11 ust.2 i 2a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.294) w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyłoniono organizację pozarządową o nazwie „Fundację Młodzi Ludziom" Borysław 49, 96-130 Głuchów, na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej tj. zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mrągowskiego w 2020 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacji i Kadr.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr 63/388/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 28.11.2019 r. (28,1 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2019-12-05
Data publikacji:2019-12-05
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:76

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-12-05 14:40:01Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr 63/388/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 28.11.2019 r.