Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2020-08-15 ( Imieniny: Marii, napoleona)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XIX/82/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r.

Uchwała nr XIX/82/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.), Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na ustanowienie hipoteki w kwocie 1.050.570,00zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100) na rzecz Banku Spółdzielczego w Mikołajkach z siedzibą w Mikołajkach, 11-730 Mikołajki ul. Kajki 7 tytułem dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umów:

  1. umowy o kredyt inwestycyjny nr 2162566/02/IN/18 z dnia 30.03.2018 r. w kwocie 470.000,00 zł,
  2. umowy pożyczki nr 2162566/10/OB/18 z dnia 11.10.2018 r. w wysokości 300.000,00 zł,

na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego, położonej w Mrągowie przy ul. Wolności 3, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1-28/7 i nr 1-30/18 o łącznej powierzchni 1,7601 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1M/00009595/1.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr XIX/82/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r. (PDF, 52.5 KB)

Zmieniona przez

Uchwałę nr XXII/100/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 stycznia 2020 r.

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-12-09 14:11:45przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2019-12-09 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2020-02-14 13:45przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:295

Rejestr zmian

  • [2020-02-14 13:45:42]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
  • [2019-12-09 14:11:18]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo