Ogłoszenia archiwalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

2019-10-30

Na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 294) w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.688 z póź. zm.)

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU MRĄGOWSKIEGO W 2020 ROKU.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

Komunikat Zarządu Powiatu w Mrągowie

2019-10-30

w sprawie ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2020 roku.

Czytaj więcej o: Komunikat Zarządu Powiatu w Mrągowie

XIX sesja Rady Powiatu w Mrągowie VI kadencji

2019-11-18

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 511, z późn. zm.),

ZWOŁUJĘ

XIX SESJĘ RADY POWIATU W MRĄGOWIE VI kadencji, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2019r. (piątek) o godzinie 15:30, w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 60A.

Czytaj więcej o: XIX sesja Rady Powiatu w Mrągowie VI kadencji

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

2019-11-28

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

2019-12-09

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

2019-10-14

Starosta Mrągowski uprzejmie informuje o zakończeniu konsultacji projektu „ Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".

Czytaj więcej o: Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

XVIII sesja Rady Powiatu w Mrągowie VI kadencji

2019-10-08

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 511),

ZWOŁUJĘ

XVIII SESJĘ RADY POWIATU W MRĄGOWIE VI kadencji, która odbędzie się w dniu 10 października 2019r. (czwartek) o godzinie 15:30, w sali nr 8 Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 60A.

Czytaj więcej o: XVIII sesja Rady Powiatu w Mrągowie VI kadencji

Oświadczenie grupy radnych Rady Powiatu w Mrągowie

2019-10-03

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2015-05-17
Data publikacji:2015-05-17
Wytwarzający/Odpowiadający:Magdalena Żebrowska
Publikujący:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:9982

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-01-21 08:10:05Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuOgłoszenia archiwalne