Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia / Archiwalne

Archiwalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

2017-07-17

Na podstawie art. 38, art.40 ust.1 pkt.2, ust.2a i ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), §3 §4, §6 i §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego:

Czytaj więcej o: I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Przegląd ekologiczny dla drogi krajowej nr 58 w obrębie terenu zabudowanego miejscowości ZGON gm Piecki w zakresie oddziaływania akustycznego

2017-07-24

Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, iż w toku prowadzonego postępowania do tut. urzędu wpłynęło opracowanie pn. „Przegląd ekologiczny dla drogi krajowej nr 58 w obrębie terenu zabudowanego miejscowości ZGON gm Piecki w zakresie oddziaływania akustycznego„ autorstwa firmy HYDROGEOTECHNIKA sp. z o.o. z Kielc.

Czytaj więcej o: Przegląd ekologiczny dla drogi krajowej nr 58 w obrębie terenu zabudowanego miejscowości ZGON gm Piecki w zakresie oddziaływania akustycznego

O B W I E S Z C Z E N I E

2017-07-25

Mrągowo, dnia 21 lipca 2017 roku

AB. 6740.10.2.2017

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2016.1257), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.2015.2031 z późn. zm.),

 

Czytaj więcej o: O B W I E S Z C Z E N I E

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2017-08-11

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne ( Dz. U. 2017.1121 j.t. ze zm.)

Starosta Mrągowski

podaje do publicznej wiadomości

Czytaj więcej o: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2017-08-16

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne ( Dz. U. 2017.1121 j.t. ze zm.)
Starosta Mrągowski
podaje do publicznej wiadomości

Czytaj więcej o: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie

2017-08-17

Mrągowo, dnia 17 sierpnia 2017 roku


AB. 6740.10.3.2017

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.2015.2031 z późn. zm.), Starosta Mrągowski zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta Mikołajki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Baranowo: oś nr 1 od km 0+013,15 do km 0+438,53; oś nr 2 od km 0+000,00 do km 0+489,80 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (chodniki, 25 miejsc postojowych, zatoka autobusowa, zjazdy indywidualne i publiczne, sieć kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, podziemna sieć energetyczna z likwidacją sieci napowietrznej).

Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2015-05-17
Data publikacji:2015-05-17
Wytwarzający/Odpowiadający:Magdalena Żebrowska
Publikujący:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:2978